پایان نامه کارشناسی معماری طراحی موزه مردم و دریا

پایان نامه کارشناسی معماری طراحی پارک آبی
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
پایان نامه کارشناسی معماری موزه هنرهای معاصر
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
نمایش همه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

– مقدمه                                                                                                                                           ۱

اكولوژي                                                                                                                                                     ۳

ديدكلي                                                                                                                                         ۳

-تقسيمات اكولوژي                                                                                                                          ۵

-مباحث مورد بحث در اكولوژي                                                                                                           ۶

-منابع و مأخذ                                                                                                                                ۹

 

فرهنگ و موزه                                                                                                                    ۱۰

فرهنگ                                                                                                                                         ۱۱  

-تعريف و مفهوم فرهنگ                                                                                                               ۱۱

-تجلي فرهنگ چيست                                                                                                                   ۱۲

موزه                                                                                                                                            ۱۵

-تعريف موزه و كاربري آن                                                                                                         ۱۵

-انواع موزه                                                                                                                         ۱۹

-اهداف اصلي موزه ها                                                                                                             ۲۷

-تاريخچه و معماري موزه در ايران                                                                                            ۲۹

-نمونه هاي موردي                                                                                                                 ۳۱

-معماري موزه                                                                                                                       ۳۷

-برنامه عملكردي و فيزيكي                                                                                                      ۴۳

-اكواريوم                                                                                                                             ۵۰

-منابع و مأخذ                                                                                                                       ۵۵

 

مردم تركمن                                                                                                                         ۵۶   

-وجه تسميه واژه تركمن                                                                                                       ۵۷

-دوره افسانه اي                                                                                                                 ۵۸

-دوره تاريخي                                                                                                                    ۵۹

-دوره معاصر                                                                                                                   ۶۰

-طوايف تركمن                                                                                                                  ۶۲

-ساختار اجتماعي و قبيله اي                                                                                               ۶۸

-فرهنگ و هويتهاي فرهنگي                                                                                                ۶۹

-آلاچيق(اوي)                                                                                                                   ۹۶

-منابع و مأخذ                                                                                                                 ۱۰۰

 

درياي خزر                                                                                                                     ۱۰۱

-معرفي                                                                                                                       ۱۰۲

-ويژگيها                                                                                                                     ۱۰۴

-تنوع موجودات درياي خزر                                                                                           ۱۰۷

-منابع و مآخذ                                                                                                             ۱۱۰

 

بندر تركمن                                                                                                                  ۱۱۱

-موقعيت حدود و وسعت                                                                                              ۱۱۲

-بندر تركمن به عنوان يك واحد جغرافيايي                                                                      ۱۱۴

-اكوسيستم هاي طبيعي شهرستان بندر تركمن                                                                ۱۱۶

-توان طبيعي و سكونت گزيني در منطقه                                                                         ۱۱۹

-منابع و مأخذ                                                                                                          ۱۲۱

 

 طرح معماري موزه مردم ودريا                                                                         ۱۲۲

-ساختار شهر بندر تركمن                                                                                         ۱۲۳

-سايت موزه                                                                                                           ۱۲۳

-برنامه فيزيكي                                                                                                       ۱۲۵

-روند طراحي                                                                                                        ۱۲۶

 

منابع و مأخذ                                                                                                   ۱۳۴

فهرست تصاوير                                                                                           صفحه

موزه و فرهنگ

    ۲- طبقه بندي انواع موزه                                                                                                       ۱۹

۲- تقسيم بندي موزه هاي تاريخي                                                                                            ۲۱

۳- تقسيم بندي موزه هاي هنري                                                                                               ۲۳

۴- تقسيم بندي موزه هاي علمي                                                                                               ۲۴

۵-اسكيس اوليه موزه كيمبل                                                                                                    ۳۱

۶-فضاي داخلي  موزه كيمبل                                                                                                  ۳۲

۷- فضاي داخلي  موزه كيمبل                                                                                                 ۳۲

۸- تقسيم بندي فضايي موزه كيمبل                                                                                         ۳۳

۹-فرم بيروني موزه كيمبل                                                                                                    ۳۳

۱۰- موزه ميلواكي (ديد از بالا)                                                                                              ۳۴

۱۱-پلان كلي موزه ميلواكي                                                                                                  ۳۴

۱۲- فرم كلي مجموعه                                                                                                         ۳۴

۱۳- پل ارتباطي موزه ميلواكي                                                                                             ۳۵

۱۴- فضاي داخلي موزه ميلواكي                                                                                         ۳۵

۱۵-اكواريوم دريايي                                                                                                         ۵۲

 

مردم تركمن

۱- زن تركمن با زيور آلات كامل                                                                                        ۹۸

۲- زن تركمن با پوشش سنتي(ياشمق بروي دهان)                                                               ۹۸

۳- مرد واسب تركمن با پوشش سنتي                                                                                ۹۸

۴-اجراي مراسم رقص خنجر                                                                                           ۹۸

۵-  شكل ضربدري چوبها در قسمت تارم                                                                          ۹۹

۶-  اسكلت آلاچيق                                                                                                         ۹۹

۷- توي نوك                                                                                                                ۹۹

۸- نحوه قرار گيري در آلاچيق                                                                                        ۹۹

 

درياي خزر

۱- تصوير ماهواره ايي از درياي خزر                                                                            ۱۰۲

 

بندر تركمن

۱نقشه استان گلستان                                                                                            ۱۲۰  

۲-نقشه شهر بندر تركمن                                                                                             ۱۲۰

 

 

طرح معماري موزه مردم و دريا

۱-عكس هوايي از بندر تركمن ،خليج گرگان و جزيره آشوراده                                        ۱۲۷

۲- نقشه سايت مجموعه                                                                                           ۱۲۸

۳- نقشه سايت موزه                                                                                               ۱۲۹

۴- پلان طبقه همكف                                                                                                ۱۳۰

۵- پلان طبقه اول                                                                                                   ۱۳۰

۶- پلان طبقه دوم                                                                                                  ۱۳۱

۷- مقطع  آ-آ                                                                                                        ۱۳۱

۸-   مقطع ب-ب                                                                                                ۱۳۲

۹- نماي غربي                                                                                                     ۱۳۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

تستت متن منو